معرفی واحدها

 • جواد پاکزاده ماسوله
  نام ونام خانوادگی: جواد پاکزاده ماسوله سمت: مدیر عامل مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری ایمیل:javad.pakzadeh@mehraz-co.com
 • مجید طهیری
  نام ونام خانوادگی: مجید طهیری سمت: مدیر واحد فروش مدرک تحصیلی : کارشناسی معماری ایمیل:majid.tahiri@mehraz-co.com
 • مهرداد صانعی
  نام ونام خانوادگی: مهرداد صانعی سمت: مدیر واحد تولید مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران ایمیل:mehrdad.sanei@mehraz-co.com
 • سارا چراغی
  نام ونام خانوادگی: سارا چراغی سمت: مدیر واحد طرح و نظارت مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری ایمیل:sara.cheraghi@mehraz-co.com
 • حسین مؤیدی
  نام ونام خانوادگی: حسین مؤیدی سمت: مدیر واحد طرح و ساخت مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری ایمیل:hossein.moayyedi@mehraz-co.com