گواهینامه ها

 • گواهینامه CE
  گواهینامه CE

  محصولاتی که واجد علامت CE میشوند میبایست از نظر سلامت، امنیت، مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند. محصولات شرکت PONGS آلمان دارای گواهینامه CE میباشند و صلاحیت تولید و استفاده در اروپا را دارا میباشند.

 • سیستم کنترل کیفیت
  سیستم کنترل کیفیت

  در گواهینامه 11053 فرآیند تولید محصولات شرکت PONGS آلمان با سیستم کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و تائید صلاحیت میشوند.

 • گواهینامه M1
  گواهینامه M1

  موسسه تکنولوژی FCBA به آزمایش ویژگی های محصول پرداخته و گواهینامه استفاده در ساختمان را صادر مینماید.

 • گواهینامه 118172
  گواهینامه 118172

  این گواهینامه واکنش به آتش مواد روکشی و تزئینی شرکت PONGS آلمان را نشان میدهد که با خاصیت محدود شعله ور شدن آن ها استفاده از این محصولات را در ساختمان تائید میکند.

 • گواهینامه کیفیت بین المللی صنعت کشتیرانی
  گواهینامه کیفیت بین المللی صنعت کشتیرانی

  در این گواهینامه مقاومت محصولات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت کشتیرانی در برابر آتش مورد بررسی قرار میگیرد. محصولات PONGS آلمان دارای این گواهینامه میباشند.

 • گواهینامه اِی.اِس.تی.اِم بین الملل
  گواهینامه اِی.اِس.تی.اِم بین الملل

  محصولات شرکت PONGS آلمان دارای گواهینامه اِی.اِس.تی.اِم بین الملل ایالات متحده آمریکا میباشند که استانداردهای فنی محصولات، مواد، سامانه ها و خدمات را دارا هستند.