تولد دوباره ويلا لانتز

تولد دوباره ويلا لانتز

تولد دوباره ويلا لانتز
ويلاي لانتز در لوهاسن آلمان که به مدت تقريبا 10 سال خالي از سکنه مانده است در حال تبديل شدن به يک مکان بديع و ترکيب کردن رسوم و سنت هاي دوسلدورف و طراحي مدرن و هنر معاصر است. در عمارت تاريخي لانتز، يک دپارتمان هنري و فروش در يک شوروم اختصاصي با همکاري مرکز مشاوره سبک زندگي GmbH در حال بر پا شدن است.اين دو شرکت در اختيار خانواده آلماني LautenBach است.
تنفس زندگي تازه در بناي تاريخي با PONGS
برند پيتر لاتن باخ تاکيد مي کند "ما مي خواهيم ويلاي  لانتز را به شکوه زمان هاي قديم برگردانيم. به اين منظور، عمارت به طرز گسترده اي بازسازي خواهد شد و در تعاملي نزديک با شهر دوسلدورف به عنوان بناي يادبود نگهداري خواهد شد. ويلاي لانتز بايد با برازندگي تاريخي خود حفظ شود."
مديرعامل و موسس PONGS بومي شهر دوسلدورف است. خانواده وي در نسل هاي متعدد در اين شهر ريشه دارند. حالا ديگر مکان مهم براي کمپاني وي در حال داير شدن در اين منطقه تاريخي در لانتز پارک است، البته در کنار دفتر اصلي در استادلون و واحد توليد در مالتروف.
لاتن باخ اشاره مي کند "دوسلدورف امکانات خارق العاده اي ارائه مي دهد. اين مرکز استان نه تنها يک مرکز اقتصادي و تجاري است بلکه شهر مُد و خلاقيت است. به لطف وجود فرودگاه بين المللي ارتباطات در بهترين نحو خود است. دوسلدورف يک کانون توجه پويا و پرشور در کنار رود راين است."
نقطه عطف خلاقيت
به عنوان يک دپارتمان خلاقيت و فروش به همراه يک شوروم اختصاصي PONGS مشتريان بين المللي، معماران پرآوازه و طراحان را به دوسلدورف خواهد کشاند. راه حل هاي نساجي و پارچه اي در ابعاد بي نظير و بي سابقه قابل ارائه هستند. قابليت اجرا و انعطاف پذيري آن با طراحي مدرن و هنر معاصر پيوند يافته است. در ويلا لانتز ما در حال پي بردن به ترکيب اختصاصي و ويژه اي از بهترين کيفيت طراحي فضا و اشيا هستيم.
کمپاني مرکز مشاوره سبک زندگي واقع شده در دوسلدورف به محيط پارچه اي با طراحي داخلي همراه با مبلمان لوکس و طراحي نورپردازي تاکيد دارد. هلنا لاتن باخ، مدير ارشد بازاريابي PONGS و رئيس هيئت مديره مرکز مشاوره سبک زندگي مي گويد:  PONGS آميزه اي از جادوي تاريخي و طراحي معاصر در ويلا خلق کرده است، ساخته شده در 1806.
رُنسانس فرهنگ و هنر
استفاده دوباره از کاخ مجلل نئوکلاسيک لانتز نه تنها يک قدم مهم براي کمپاني بلکه براي کل شهر دوسلدورف است. آنجا بايد محلي براي تبادل فعال صحنه ي فرهنگي و هنر محلي باشد. برگزاري نمايشگاه ها و همچنين يک همکاري نزديک با موزه ها و نهادهاي محلي در اين ويلا برنامه ريزي شده اند.
تمرکز ديگر، معرفي طراحان و معماران جوان است. بنابراين ويلا لاتنز به شکوه اصلي خود باز مي گردد، چون ساختمان از آن زمان نيز جزو بناهاي خلاقانه بوده است.
بناي ساخته شده براي هاينريش بالتازار لانتز به يک تاريخچه پر رخداد اشاره دارد که هميشه با زمينه ي هنر در ارتباط بوده است. حالا اين پرتو نور به زودي روح تازه خواهد گرفت.
 

مرجع :