چگونگی روند پیشنهاد در طراحی سقف و جانمایی سقف کشسان در پروژه ها توسط نقش مهراز

چگونگی روند پیشنهاد در طراحی سقف و جانمایی سقف کشسان در پروژه ها توسط نقش مهراز

چگونگی روند پیشنهاد در طراحی سقف و جانمایی سقف کشسان در پروژه ها توسط نقش مهراز
 
در دنیای معماری، جانمایی درست عناصر موضوع ساده ای نیست. انتخاب مصالح، چیدمان آن ها و کنار هم قرار گرفتن درست آن ها در محیط است که چرایی استفاده از متریال های مختلف را توجیه می کند.
انتخاب سقف کشسان به عنوان متریال جدید و پرطرفداری که امروزه جای خود را در طراحی سقف پروژه ها به خوبی باز کرده نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نقش مهراز نیز با تکیه بر تجربه بیش از 15 ساله تیم خود متشکل از طراحان معمار متخصص و نیروهای فنی ماهر سعی بر ارائه پیشنهاد منطقی و معمارانه برای جانمایی سقف کشسان در پروژه ها با توجه به در نظر گرفتن شرایط پروژه مانند کاربری، وسعت، نورپردازی موجود و مصالح به کار رفته در کنار خواست و سلیقه کارفغرما دارد.
در این پست به بررسی و توضیح این روند در پروژه مجتمع گردشگری عرشیا، رستوران هزار افسان واقع در شهریار می پردازیم تا شما با نحوه روند مطالعاتی و نحوه انتخاب متریال و ارائه پیشنهاد برای طراحی سقف در هر پروژه توسط نقش مهراز که در نتیجه این روند، سقف کشسسان اجرا شده در طول عمر خود نمایش دهنده کیفیت متریال و همچنین به کارگیری درست نوع سقف کشسان می باشد آشنا شوید.
 

مرجع :