شادابی در رنگ های تیره

شادابی در رنگ های تیره

از رنگ های تیره فرار نکنید.
دقت در رنگ انتخاب شده برای دیوار ها ، فریم های اتاق را ایجاد می کند و زمینه ای زیبا برای هنر و سایر تزئینات را تشکیل می دهد.

اتاق را در یک قاب با سایه و رنگ های قوی قرار دهید:
نکته:اگر پنجره رو به جنوب یا غرب دارید آنها نور گرم را در محیط فراهم می سازند حال با انتخاب این سایه خنک و با طراوت باعث ایجاد تعادل در اتاق شوید.
 
جسارت در انتخاب رنگ های تیره
گر چه استفاده یکپارچه از رنگ سفید باعث بزرگ تر جلوه دادن فضا می شود اما در دنیای امروز دکوراسیون، انتخاب یک یا دو رنگ متضاد برای رنگ آمیزی و ایجاد تضاد رنگی در محیط، باعث جذابیت بیشتر فضا می شود.
می توانید با رنگ آمیزی دیوارهای اتاق با رنگ های متفاوت، به هر قسمت از دکور داخلی خود هویت متمایزی ببخشید.
اگر پنجره رو به جنوب یا غرب دارید بخاطر تابش نور آفتاب و ایجاد حس گرما با خیالی آسوده از این رنگ ها استفاده کنید.

جهت تهیه انواع رنگ های ساختمانی و رنگ ترموود با دفاتر نقش مهراز  تماس بگیرید.
 

مرجع : www.tikkurila.com