نمایشگاه SGI – دوبی 2018

نمایشگاه SGI – دوبی 2018

نمایشگاه SGI – دوبی 2018

نمایشگاه تصویرپردازی و گرافیک SGI خاورمیانه در دوبی بزرگترین رخداد در زمینه های تبلیغات بصری، گرافیک و طراحی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. شرکت Flex-Europa نیز راه حل های ارتباطات بصری و چاپ دیجیتال شامل تنوعی از پارچه های PONGS را ارائه کرد.
این نمایشگاه طی روزهای  14 – 16 ژانویه در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار شد.

مرجع خبر: