رنگ های مخصوص فضای داخلی تیکوریلا

رنگ های مخصوص فضای داخلی تیکوریلا

نزدیکی رنگ های تیکوریلا به رنگ های طبیعت
طیف بنفش و ارغوانی به مانند وسمه ..
طیف قهوه ای همانند شکلات و قهوه 
طیف سفید و روشن مناسب خانه های ما ..
طیف آبی و نیلی یادآور یخ و دانه های برف ..
طیف سبز به روشنی برگ های گیاهان ..
طیف قرمز و زرشکی مثل بسته بندی کادو ها ..
طیف خاکستری همرنگ چوب درختان ..
 
برای سفارش رنگ های تیکوریلا اصل فنلاند با دفاتر نقش مهراز تماس بگیرید

پروژه ها