اداری – تجاری

اداری – تجاری

موضوع طراحی و ساخت فضاهای تجاری - اداری در قالب فروشگاه های صنفی از قبیل هایپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای، رستوران، کافی شاپ، فضاهای اداری شرکت ها و سارمان ها در مقیاس متنوع مطرح میگردد.  نقش مهراز با استفاده از روش های فرمی، ساختاری، عملکردی، فضایی، مفهومی و تزئینی در جهت بازدهی معماری بر مبنای زیبایی، سودمندی و پایداری به خلق اشکال و فرم های نو متناسب با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی مراجه کنندگان پرداخته و تصاویری ماندگار از خویش بر جای نهاده است.

پروژه ها