رنگ ترموود

رنگ ترموود

1.پرایمر(استری) :
برای اخذ نتیجه مطلوب تر ، بهتر است قبل از رنگ آمیزی از آستری استفاده کنیم.آستری زدن بخصوص در مناطق مرطوب مانند شمال ایران بسیار مهم می باشد.آستر زدن علاوه بر محافظت بیشتر از چوب ،باعث صرفه جویی در مصرف رنگ نیز می شود زیرا که با آستر زدن منافذ چوب بسته شده و رنگ کمتری مصرف می شود.

2.رنگ :
رنگ یکی از مهمترین مراحل کار،برای حصول نتیجه مطلوب می باشد.چوب ترمو به خودی خود کیفیت بالایی داشته و دوام بالایی دارد،ولی در صورت قرار گرفتن در معرض آفتاب و اشعه ماوراء بنفش رنگ آن می تواند به خاکستری میل کند.برای جلوگیری از این اتفاق استفاده از رنگ ضروری می باشد.با استفاده از رنگی مناسب می توانید مطمئن باشید که زیبایی چوب شما برای مدت های طولانی حفظ می شود.

3.روغن

پروژه ها