طرح و ساخت

طرح و ساخت

نقش مهراز با هدف ارتقای سطح کیفی معماری، بهینه سازی روابط عملکردی فضا و ساماندهی عناصر ساختاری آن، به مشاوره و ارائه پیشنهادات متنوع تخصصی در حوزه ساخت و ساز میپردازد.

ادامه مطالب ...
نقش مهراز در گرایش های معماری که شامل معماری - معماری، معماری - منظر، معماری داخلی و مدیریت پروژه میباشد. بر اساس خواسته و الزامات طرح فرآیند خدمت خود را با در نظر گرفتن جنبه های فنی، زیبایی و آسایش انسان به ارمغان خواهد آورد.
به کارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از امکانات اجرایی و عمرانی توانسته است رزومه ای متنوع و کارآمد در غالب پروژه های مسکونی، اداری - تجاری و فضاهای عمومی در کارنامه نقش مهراز قرار دهد.
 • اداری – تجاری

  فضاهای اداری- تجاری جهت بازدهی بیشتر کارکنان به طراحی دکوراسیون داخلی متناسب با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مراجعه کنندگان پرداخته اند.

  اداری – تجاری
 • مسکونی

  در فضاهای مسکونی برای بالا بردن کیفیت زندگی انسان و حفظ محیط زیست به طراحی متناسب با شخصیت و علایق انسانها پرداخته می شود.

  مسکونی
 • فضاهای عمومی

  ارتقای کیفیت محیط های عمومی برای تقویت حضورپذیری افراد و بهبود شرایط استفاده کنندگان به وسیله طراحی آگاهانه از فضاها فراهم شده است.

  فضاهای عمومی