طراحی داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر خوشفکر در رشت

طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای خوشفکر در سال 1396 توسط گروه طرح و ساخت شرکت نقش مهرلز طراحی و ساخته شد. مشکل این پروژه کمبود فضا برای اتاق معاینه دکتر بود که با حذف دیوار مشترک، اتاق نسخه نویسی و اتاق معاینه دکتر بصورت مشترک در یک فضا با یک پارتیشن دکوراتیو از هم جدا شدند و برای خستگی کمتر در فضا در سقف دکوراتیو بالای یونیت ها از سقف کشسان استفاده شده است.