طراحی نمای آپارتمان آقای احمدی به سبک کلاسیک

طرح و نظارت نمای آپارتمان 5 طبقه آقای احمدی در رشت در سال 1395 توسط شرکت نقش مهراز به سبک کلاسیک انجام شد. در طراحی این پروژه برای برجسته سازی نما از تیر و ستون و ابزارهای کلاسیک سنگی بر روی زمینه آجری استفاده شده است.