اخبار و رویدادها

  • ملاقات تجاری ایران - کره جنوبی
    ملاقات تجاری ایران - کره جنوبی

    بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی در ایران, در راستای گسترش روابط تجاری و همکاری بین شرکت های فعال در زمینه های تخصصی بین ایران و کره جنوبی اقدام به برگزاری نشست تجاری نمود.

    4 مهر ماه 1395