اخبار و رویدادها

  • جلسه آموزشی سقف کشسان
    جلسه آموزشی سقف کشسان

    نقش مهراز در راستای توجه به رسالت آموزش محور بودن خود، به منظور آشنایی هر چه بیشتر همکاران و نمایندگان خود اقدام به برگزاری دوره آموزشی معرفی محصول سقف و دیوارپوش های کشسان نمود.

    15 شهریور ماه 1396