اخبار و رویدادها

  • کتابخانه شهری در بلغارستان
    کتابخانه شهری در بلغارستان

    جدیدترین طراحی شرکت Downton Studio یک کتابخانه شهری در بلغارستان میباشد. در این اثر معماری، طراحی پارامتریک برای ساختن یک سازه ی چوبی سبک و قابل حمل بکار برده شده است.

    21 آذر ماه 1396