اعطای نمایندگی سقف کشسان

اعطای نمایندگی سقف کشسان

پس از 7 سال همکاری موفق در کنار یکدیگر

اعطای نمایندگی انحصاری رسمی سقف کشسان نقش مهراز

 

دفتر معماری و دکوراسیون طرح نو اندیشان - بندر انزلی

مدیر عامل: آقای مهندس نواری

مدیر داخلی: آقای مهندس حسینی

مرجع خبر: